Den Russiske dame fra Hamningberg,
Petlyakov PE-2-FT.


Av Tor Edgar Olsen.


På en forblåst fjelltopp like ved Hamningberg lå det i mange år
et Russisk bombefly fra siste krig. Det ble brukt som utfartsmål
av folk i området gjennom mange år, mens de fleste aldri
tenkte over historien som lå bak dette flyet.

Hvor kom det fra, når ble det skutt ned, og hvordan gikk det med
mannskapet om bord? I 1989 ble dette flyet berget av frivillige
entusiaster fra Bodø Luftfartshistoriske Forening, og etter mange år
på lager er nå arbeidet med å bygge opp flyet startet i restaurerings
lokalene til Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.
Først skal den fremre delen som er cockpiten bygges opp for å stilles ut
i den militære delen av museet. Dette arbeidet skjer mest på kveldstid av
frivillige medlemmer fra BLHF. Det finnes bare noen få slike fly på museer i
øst Europa, det finnes to i vest begge her i Bodø.
Det ene ble kjøpt fra Russland av et av medlemmene i BLHF for noen år siden.

 

Petlyakov Pe-2 våren 1943. Tyske soldater ved vraket.

 

Her følger historien om flyet på Kudalsfjellet ved Hamningberg.

Fra en kjenning av meg som bor i Finland, Carl Fredrik Geust har jeg fått
en del nye opplysninger om mannskapet på dette flyet.
Den 29/3-1943 var dette flyet og åtte andre ute på oppdrag for å bombe båter i
Kongsfjord-området.
Dette flyet med serienummer 16/141 ble angrepet av en Messerschmitt Bf-110
og ble så mye skadet at en nødlanding ikke var til å unngå.

Mannskapet om bord var:

Teterin navigatør. Tshasonikow flyver, den eneste som overlevde.

Flyver Jr.Lt.Aleksei Iwanowitsh Tshasonikow 28 år,
navigatør : Lt.Nikoli Petrowtsch Teterin 27 år og
telegrafist Jr.Sgt.Igor Ivanovitsch Matvejev 21 år.

Flyet nødlandet på en fjelltopp øst om Hamningberg i Finnmark.
Telegrafisten om bord ble såret under luftkampen og ble forlatt i flyet,
godt innpakket, og med noe sjokolade ved siden av seg. Han ble senere funnet død av folk fra Hamningberg som var først oppe ved flyet. De to andre begynte å gå for å prøve å komme seg hjem igjen.
Etter seks dager på flukt ble de angitt, og navigatøren skutt og drept,
mens piloten ble tatt til fange.

 


Flyet slik det lå på fjelltoppen i 1985.

Og her er en oversettelse av forhørsprotokollen fra forhøret av Tshasonikow piloten fra flyet:

Navn:Tshasonikow, Aleksej Iwanowitsh
Militærgrad: Underløytnant
Født: 1915, Novo-Sibirsk
Skvadron: 121 BBPP
Sivilt yrke: elektromontør
Utdannelse: 4 år byskole, 3 år teknisk skole
Hjemsted: Novo-sibirskområdet
Partimedlemskap: Kosomolmedlem fra 1938
Feltpostadresse: 1160 avdeling 66319
Tatt til fange: 4.4.1943 500 m nord om Goritak (Varangerområdet)
Tatt til fange av: løytnant Schultz, M.G.Btl.13

I september 1938 begynt tjeneste i Prokowjewsk og tjenestegjorde i Woroschilow
i et av flyvåpenets feltkompanier. I april 1939 begynt på flyverskolen Krasnojarsk,
og tok eksamen i august 1939 med underløytnants grad.
Forflyttes siden til Rostow til 230 flyavdeling (SB-bombefly).
I mai 1941 ble han forflyttet til flyavdeling i Moskva,
der han fløy PE-2 fly til august 1942.
Derfra ble han forflyttet til Vajenga-regimentet ved Murmansk,
der han tjenestegjorde som PE-2 instruktør og rekononseringsflyver
ved 12 flyavdeling (PE-2) som tidligere var stasjonert ved Moskva,
men flyttet samtidig som han til Vajenga.

 

 

 

 Inspeksjon av flyet i 1987 av folk fra BLHF.

Hans første tokt mot fienden gjorde han til sammen med
overløytnant Nikoli Petrowtsch Teterin fartøysjef og underoffiser,
mg-skytter Igor Ivanovitsch Matvejev, og på dette toktet ble han tatt til fange.

Oppdrag: Regimentssjefen kapt. Mironitschenkos oppdrag var med
ni PE-2 fly fra andre ving å senke fartøy i Kongsfjord-området.
Under dette oppdraget ble Petlyakov 16/141 skutt ned av
en Messerschmitt Bf-110 , og nødlandet.
Flyet slapp begge sine 250 kilo bomber i Kongsfjord.
Underoffiser Matvejev ble såret/drept under luftkampen.
Om de andre flyene kunne han bare si at de gjorde en sving og dro østover.Planen etter nødlandingen. Over og under løytnant plan etter nødlandingen(i nærheten av høyde 265 sør om Kongsfjord):(Hvorfor Tshasonikow oppgir denne posisjonen er litt forvirrende, det kan være to årsaker, enten var han usikker på posisjonen, eller så var det for at tyskerene ikke skulle finne vraket. Matvejev lå jo fremdeles i flyet)
var å prøve å flykte sørover langs Varangerfjorden til Petsamoveien og videre
over til egen side av grenselinjen.
De gikk til Hammernes, og fikk komme inn hos en eldre norsk
kvinne, Ellen Persson som bodde alene og der forsøkte de å forklare henne at de var sultne,
og hun gav dem brød og melk.
Så la de seg til å sove på gulvet i huset hennes med beskjed om å vekkes kl.04.40.
Etter at hun hadde vekket dem fikk de servert varm te og kakao,
og de ba henne vise dem på kartet hvor de befant seg.
Så fortsatte de sin vandring mot nordvest. Etter omkring fire kilometer kom de fram til et hus hvor de forsøkte å komme inn uten resultat.
Klokken var da omkring 0600. Da de fortsatte sin vandring dro mannen i huset til
nærmeste tyske stilling og anga dem, klokken var da 0700. I begynnelsen av forhøret, nektet Tshasonikow at han i det hele tatthadde vært i kontakt med noen.

En tysk tropp begynte å forfølge russerne fotspor og tok dem igjen
omkring 500 meter nord om Gornitak. Da overløytnant Teterin ikke var
rask nok til å løfte hendene ble han skutt og drept.

 

 

 


 Flyet ferdig demontert i 1989.

Begge russerne var bevæpnet med pistoler, og de hadde en sekk som inneholdt 8 sjokoladekjeks, 9 bokser med kondensert melk,
og en pakke sukker (alt av russisk fabrikat). De hadde også et kompass,
to lommeur samt russiske penger og diverse dokumenter.

Underoffiser Matwejev som ble såret/drept under luftkampen lå igjen i flyet som ikke hadde blitt
ødelagt under nødlandingen. Der ble også funnet fire maskingevær, radio, karter osv.

Dette er hva som sto i den tyske forhørsprotokollen av flygeren
fra Petlyakov PE-2 flyet 16/141.

Siste nytt om piloten fra dette flyet.  Aleksei Ivanowitsh Tsasonikow gikk over på tysk side, etter å ha fått valget enten fangenskap eller å jobbe for tyskerne. Han tjenstegjorde i 3 staffel/Gruppe Süd des Flugzeugüberführungsgeschwaders 1 som utførte leveranser av Bf 109 jagerfly fra Messerschmitt-fabrikken i Regensburg. Han omkom den 3.9.44 i en flyulykke med en Bf 109 G-14 med werkenummer 782159.

Om det skulle finnes folk som har tatt vare på deler fra dette flyet,
er vi veldig takknemlig om de tar kontakt med oss,
slik at delene kan komme på plass der de hører hjemme.
Ring eller skriv til:

Bodø Luftfartshistoriske Forening Olav V gt.120 8004 Bodø, Telefon 75524023.

Eller til meg på telefon jobb 75520892/90791851, eller send meg en mail.