Prosjekt Petlyakov Pe-2 FT serienr. 16/141 .

Tirsdag 29/3-1943 nødlandet det et russisk fly på fjellet ved Kudalen, som ligger øst for Hamningberg. Se artikkel på artikkelsiden for mer info.

Dette flyet ble berget i 1989, og er nå under restaurering/oppbygging her i Bodø av Bodø Luftfartshistoriske Forening.

Dette arbeidet skjer mest på kveldstid, samt en person på dagtid betalt av Luftforsvarsmuseet.

På denne siden vil jeg oppdatere med bilder etter hvert som arbeidet skrider frem.

Det første som vil bli gjort ferdig er fremre del av flyet, det som vi kaller cockpit-seksjonen.

Her følger en del bilder av denne delen.

Her ser du cockpiten fra siden.   Her er inni cockpit. Trottelpanel til venstre. Stikke, og autopilot som er gulfarget. Her ser du litt bakfra på høyre side.

                                                                                                                                                   

          

 John Skogøy som jobber fast på dette flyet.                                                                                                                                  Stupbrems kontrollen.

John Skogøy i arbeid med 12,7mm mitraliøse til venstre.                                                                                        

                                                   

                                                                                          

                                                                                                Stikke, og rød hendel som er utløsning for canopy.

Sommeren 2003.

Det kommer stadig flere ting på plass i cockpit.

                                      

Vi er nå kommet til oktober, og det jobbes nå med tilpassing av skyttertårnet.        Bilde tatt bakfra, og viser at flere forskjellige komponenter er kommet på plass.

 

 

Baksiden av cockpitseksjonen.

2004 Nytt år, og nye utfordringer.

Mars 2004

                                              

                                                                                           Signalpatroner er kommet på plass Desember 2004.

                                              

Tekster og utstyr er kommet på plass på trottelpanelet.                                          Pilotpanelet.

                                              

 

Sommeren 2005.

Arbeidet på panelene er utført av Ivan Kristiansen  som dugnad for BLHF.

                                                                         

Canopy og instrumentpaneler                                                                        Høyre panel med motorinstrumenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturmålere for vann og olje.                                                                                     Begge paneler.

 

November 2005.

                                                                         

Sikkerhetsbelte er kommet på plass                                                                      Pilotpanelet er komplett nå

                                                                      

Begge instrumentpanelene er montert inn nå                                              Midt i bilde er radio peiler instrumentet.

Juni 2006.

Vi er nå kommet til juni 2006, og det går sakte framover med vår PE-2 Petlyakov.

Venter ennå på at plexi-glasset til skytter tårnet skal bli ferdig, slik at vi kan montere det.

                                                                          

Navigasjons panelet er nå kommet på plass (det med tre instrumenter i)

Her ser du den helt nylagede mekaniske bombe-computeren

April 2008

                   

                        Siste platearbeidet pågår, tilpassing av deksel ved skyttertårnet.

                   

Topp av ammoboks, og bøyle til 12,7 gun.                Stikke og instrumentpaneler er ferdig.

                   

Fremover, seterygg og hodepanser.                    Innvendig i skyttertårnet med bøyle for 12,7 gun.

                           

   Bakover mot tårnet.                                                       14.05.2008  Våpen med originalt sikte.

                   

 Berezin 12,7 mm. montert i tårnet.                                                    Frontsikte

          

 

Snart vil cockpitseksjonen bli malt, og flyttet over i utstillingen på Luftforsvarsmuseet.

Nye prosjekter venter på plassen i verkstedet.

Nå er cockpitseksjonen malt, og merket er nesten ferdig, det er like før avduking nå.

Det har tatt lang tid, vi startet i 1989 med å restaurere denne delen av flyet.

             

11.06.2008. Endelig etter 19 år er cockpitseksjonen til Petlyakov FT. 16/141 ferdig restaurert.